Home

De huurakte is een officieel juridisch document wat er voor zorgt dat wanneer u niet (direct) aan de strenge huureisen voldoet, u toch in aanmerking kunt komen voor de door u gewenste woonruimte. Middels een borgstelling van een inkomensverstrekker wordt er voldoende zekerheid geboden aan de verhuurder. Voldoet u wel aan de inkomenseisen dan bieden wij u hulp bij de huuronderhandeling en kunnen wij voor u toetsten of de huurprijs voldoet aan de wettelijke normen. De huurakte is geen huurcontract; in een huurovereenkomst worden immers de huurprijs, het adres en de specificaties van de woonruimte vermeld!

Om woonruimte te kunnen huren zijn de eisen met betrekking tot werk en inkomen steeds strenger geworden. Veel verhuurders vragen een minimaal jaarinkomen van 70 keer het maandbedrag van de huur. Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld een huis van € 750,- per maand wilt huren, u een inkomen dient te hebben van minimaal € 52.500,- per jaar!

Veel (nieuwe) huurders kunnen niet aan deze strenge eisen voldoen met als gevolg dat zij niet (direct) in aanmerking kunnen komen voor de door hen gewenste woonruimte. Door (digitaal) een huurakte op te laten maken kan er aan de verhuurder toch de zekerheid getoond worden die zij wenst. Na opmaak en ondertekening van de zal de inkomensverstrekker de kosten voor de opmaak van deze borgstelling, zijnde €490,- voldoen met het salaris, wedde of pensioen van de borggever. Zo is de inkomensrelatie bevestigd en wordt er getoetst of dat er geen inkomensbeslagen zijn. Indien u aangeeft dat er een bestedingsruimte is van minimaal €490,- (de gemiddelde maandhuur in Nederland) dan wordt er een huurakte voor u opgemaakt.

Voor cliënten die liever gespreid betalen hebben we het begeleidingsabonnement geïntroduceerd. Voor slechts € 29,50 per maand bieden wij u volledige juridische begeleiding zodat u zo snel en voordelig mogelijk in aanmerking kunt komen voor de geschikte woonruimte. Onze abonnementen zullen na de wettelijk termijn van 24 maanden niet stilzwijgend verlengd worden. Indien u na deze termijn afziet van onze dienstverlening zullen wij uw verzoek honoreren.

Nadat de huurakte opgemaakt is, maar voordat er een huurovereenkomst gesloten wordt, dient de verhuurder een inkomensverklaring op te vragen waaruit blijkt dat de uiteindelijke maandhuur voldaan kan worden met het netto salaris. Zo kan de inkomensverstrekker, bij een huurachterstand, borg staan voor de huurpenningen.

De huurakte is overdraagbaar en kan voor verschillende woonruimten ingezet worden maar niet tegelijkertijd. U hoeft de huurakte maar één keer op te laten maken.

Wilt u (direct) woonruimte huren of bent u afgewezen omdat u niet de juiste documenten heeft kunnen overleggen dan kunt u hier een huurakte aanvragen zodat u in aanmerking kunt komen voor woonruimte